105-1052-thickbox

Nízkoenergetické nemovitosti se stávají novým trendem bydlení

Bydlení šetrné k pøírodì si dnes vybírá stále více lidí. Nespotøebovat moc zdrojù a snižovat ekologický dopad bydlení na životní prostøedí je dnes nejen moderní, ale z hlediska budoucnosti planety i velmi potøebné. Proto také mnoho lidí dnes hledá bydlení, které bude splòovat tyto požadavky.

105-1052-thickbox

Pøi koupi pozemku na stavbu domu mùže být ruina nìkdy výhodou

Nejen ceny bytù a domù, ale i ceny stavebních pozemkù jsou vysoké v podstatì v celé Èeské republice. Jejich nabídka je èasto omezená, a pokud chcete bydlet v urèité lokalitì, mùže být problematické najít pro stavbu rodinného domu vhodný pozemek.

105-1052-thickbox

Prùmìrná cena bytù klesla na 4,64 mil. Kè. Blíží se obrat trendu?

Prùmìrná cena bytù klesla v červenci opět meziměsíčně mírně klesla, jak vyplývá z aktuálních dat serverů REALITYČECHY.CZ a REALITYMORAVA.CZ. Oproti letošnímu dubnu, kdy dosáhla rekordního maxima 4,70 mil. Kč, klesla o 60 000 Kč na 4,64 mil. Kč. Zatím je předčasné hovořit o obratu ve vývoji cen nemovitostí, nicméně nejistota na realitním i hypotečním trhu je znát a k určité korekci cen by mohlo v dohledné době dojít.

105-1052-thickbox

Stačí účast pouze jednoho z manželů při hlasování na shromáždění vlastníků jednotek?

Majetek manželů může a nemusí být ve společném jmění. O tom, zda to tak je, rozhoduje tzv. předmanželská smlouva, eventuálně lze společné jmění manželů rozdělit i během trvání manželství. Většina manželství v ČR však stále preferuje společné jmění manželů, a proto i většina nemovitostí pořízená během manželství spadá do společného jmění. Před nedávnem však Nejvyšší soud řešil, jak se mají počítat hlasy manželů o společném bytě.

105-1052-thickbox

Hypotéky jsou nad 6 procenty. Kdy začnou sazby klesat?

Průměrná nabídková sazba hypoték vzrostla v červenci o další desetiny procentního bodu. Titulní index GOFI 70, který mapuje napříč trhem průměrnou nabídkovou sazbu hypoték s LTV do 70 % hodnoty nemovitosti, vzrostl z červnových 5,95 % na 6,30 %. V porovnání s loňským rokem jsou nyní sazby hypoték zhruba o bezmála 4procentní body výše. Loni v červenci hodnota indexu GOFI 70 dosahovala 2,55 %.

105-1052-thickbox

Jak postupovat, když vlastník nehradí poplatky do fondu oprav

Vlastník bytu, člen SVJ, má mimo jiného také povinnost hradit příspěvky do fondu oprav i další poplatky. Fond oprav je podle zákona příspěvek na správu domu ve výši stanovené shromážděním vlastníků dle velikosti podílu na společných částech, nebylo-li určeno jinak. Výše podílu je uvedena ve výpisu listu vlastnictví místně příslušného katastrálního úřadu.

105-1052-thickbox

Kupujete byt od developera? Změny v projektu a nadstandard mohou znamenat peníze navíc

Při koupi nového bytu bývá časté, že kupující vyžaduje provést některé změny. Ne každému musí vyhovovat dispozice, do vlastních představ patří také barva a typ podlahové krytiny či značka a vzhled vybavení koupelny a jiné. Developeři jsou schopni tyto individuální požadavky splnit, ovšem něco to stojí. A většinou víc, než je například cena stejných zařizovacích předmětů v běžných prodejnách. Proč tomu tak je?