105-1052-thickbox

Jak stát pomáhá lidem dohledat majetek

Jedním z úkolù Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových je èistit katastr nemovitostí od takových, které jsou zapsané na zaniklé èi nedohledané státní subjekty, èi na nedostateènì identifikované vlastníky. Co to znamená?

105-1052-thickbox

Které revize v rodinném a bytovém domì jsou povinností?

Vlastníci bytových i rodinných domù jsou povinni zajistit kontrolu nìkterých zaøízení odborníkem, a to dle zákonných pøedpisù a v pravidelných intervalech. Pokud by tyto povinnosti zanedbali, mohlo by jim hrozit krácení pojistného plnìní nebo jeho nevyplacení. Které revize je tøeba zajistit a v jakém èasovém intervalu?

105-1052-thickbox

Ceny bytù již nerostou. Dostupnost bydlení se však vlivem rùstu sazeb dál zhoršuje

Hypotéky dál zdražují. Prùmìrná nabídková sazba hypoték vzrostla v kvìtnu mezimìsíènì o další desetiny procentního bodu. Index Gofi 70 mapující prùmìrnou nabídkovou sazbu hypoték do 70 % LTV vzrostl z dubnových 5,08 na 5,47 %. Z pohledu domácností, které zvažují pořízení nemovitosti financovat úvěrem se situace nevyvíjí vůbec dobře. A to, že mnoho domácností na úvěrové financování nedosáhne nebo si svůj záměr díky vysokým cenám rozmyslely, se začíná projevovat v poklesu počtu i objemu sjednaných hypoték.

105-1052-thickbox

Kupujete byt za účelem pronájmu? Zajímejte se o kolaudační souhlas

V srpnu loňského roku potvrdil stavební odbor Magistrátu hl. m. Prahy názor stavebního úřadu Prahy 1, že trvalé bydlení a poskytování krátkodobých ubytovacích služeb je rozdíl. Kdo tedy chce provozovat Airbnb, musí svůj byt mimo jiné rekolaudovat na ubytovací zařízení.

105-1052-thickbox

Ceny nemovitostí v Hradci Králové dosáhly svého vrcholu. Mohou se kupující těšit na levnější bydlení?

Rychlý růst cen nemovitostí, stejně jako například akcií či drahých kovů, netrvá věčně a dříve či později přichází cenové ochlazení. U českých nemovitostí jsme toho byli naposledy svědky v letech 2009-2014, kdy během pěti let klesly ceny nemovitostí v některých regionech až o polovinu své původní hodnoty. Čeká nás nyní podobný vývoj jako před 14 lety nebo se ceny bydlení na nějakou dobu ustálí na současných hodnotách a máme raději počítat s dalším zdražováním?

105-1052-thickbox

Jak zařídit byt k letnímu pronájmu?

Plánujete koupi bytu, či jste byt nedávno koupili a rádi byste jej částečně využili na pronájem? Kombinace bydlení s krátkodobým pronájmem je možná a ve světě celkem běžná. Pokud máte možnost trávit léto na chalupě, váš byt ve městě nemusí být několik měsíců prázdný. Může vydělávat.

105-1052-thickbox

Ceny energií ženou Čechy k investicím do úspornějšího bydlení

Rostoucí ceny energií motivují Čechy k pořízení energeticky úspornějšího bydlení. Jen v letošním roce se chce z důvodu vysokých cen elektřiny, tepla i vody pustit do větších či menších úprav domácnosti každý desátý Čech. Více než třetina z nich přitom investuje do úsporných opatření nad půl milionu korun. Vyplynulo to z dubnového průzkumu Asociace českých stavebních spořitelen.

105-1052-thickbox

Bydlení na vodě - na sezónu nebo na celý život?

Hausbót, neboli dům na vodě, může být malé plavidlo s vlastním motorem, ale také poměrně velký dům. V některých zemích v Evropě i mimo ni je takové bydlení velmi oblíbené již desítky let. Nyní se však jeho obliba rozšiřuje i vzhledem k tomu, že může být ekologické, a také velmi úsporné.