V České republice je vyžadování PENB zakotveno v zákonech, konkrétně v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a jeho pozdějších novelizacích. Dle tohoto zákona je průkaz energetické náročnosti povinný při nové výstavbě, při velké rekonstrukci, při změně užívání objektu, a také při prodeji nebo pronájmu celé budovy nebo jejích jednotlivých částí.

Od 1. ledna 2013 musí být PENB předložen nejen při prodeji nebo pronájmu, ale i při inzerci nemovitostí, kde musí být uvedená energetická třída.