Bc. Iveta Rozporková

Jmenuji se Iveta Rozporková a jako majitelka realitní kanceláře se zabývám prodejem a pronájmem nemovitostí v Jihomoravském kraji. Spolupracuji s advokáty, notáři, soudními znalci, geodety, architekty a dalšími odbornými osobami. Za dobu existence realitní kanceláře jsem našla řešení pro celou řadu klientů. Moje praxe v realitách je více jak 18 let. Nepracuji sama, ale vybudovala jsem odborný a funkční tým včetně spolupracujících realitních makléřů.

Jako jeden z mála makléřů v České republice jsem držitelkou dokladu Bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby vydaného Národním bezpečnostním úřadem.

Potrpím si na precizně odvedenou práci dotaženou do posledního detailu.

Mým cílem je zajistit Vám bezpečný a bezstarostný prodej či pronájem nemovitosti, bez ohledu na její typ. Spolupracuji s klientelou v rámci ČR s možností prezentace Vaší nemovitosti také v zahraničí. Samozřejmostí je nejen kvalitní právní servis včetně doplňkových služeb, jako jsou přepisy energií apod., ale také své klienty zastupuji při jednáních s úřady.

Působím v rámci celého Jihomoravského kraje. Hlavní kancelář je situována na strategickém místě v Rosicích, druhé zázemí mám pro své klienty v Brně. V hojné míře se na mě obracejí klienti z požadavkem na zajištění bydlení nejen z Rosic, ale převážně z Brna i ze vzdálenějších oblastí. Je mýtem, že Rosice navštěvují pouze místní obyvatelé. Rosice jsou přirozenou spádovou oblastí pro široké okolí a vykonávají správu obvodu pro celkem 23 obcí. Díky tomu disponuji aktivní databází klientů a řadu transakcí mohu realizovat mimo veřejnou inzerci. Velmi ráda Vás propojím se zájemci. Mohu na Vaši nemovitost nasměrovat kupující nebo zájemce o pronájem, či pouze zajistím sepsání příslušné smlouvy.

Pro bezplatné a nezávazné konzultace jsem Vám k dipozici přímo v kanceláři či telefonicky a e-mailem, který naleznete v sekci Kontakty.

Rádi bychom se s Vámi podělili o to, co od nás můžete získat, co Vám můžeme dát a pak se sami rozhodněte, jestli jsou naše služby pro vás vhodné. Řada klientů, kteří s námi v minulosti spolupracovali se k nám vrací a to je pro nás největším oceněním a reklamou.

Poslání a vize

18 let zkušeností v realitách

– více jak 1200+ realizovaných transakcí
– v roce 2015 získání dokladu Bezpečnostní způsobilosti NBÚ
– inzerce v rámci celé ČR s možností prezentace na zahraničních serverech
– kanceláře v Brně a v Rosicích
– prodej a pronájem všech typů nemovitostí
– účast na developerských projektech
– inzerce na nejnavštěvovanějších realitních serverech
– vlastní inzertní tiskoviny
– zajištění financování porovnáním nabídky bankovních ústavů
– stanovení ceny obvyklé pro dědické řízení
– natáčení dronem
– půdorysy
– vizualizace
– garantovaný právní servis včetně advokátní úschovy kupní ceny

Nevíte, jakou má Vaše nemovitost hodnotu? Máte pocit, že se zcela neorientujete v obchodu s nemovitostmi a povinnostmi s tím spojenými, nebo jen chcete, aby se o Vaši nemovitost postaral profesionál?

Během našeho setkání Vám otevřu možnosti, jak naplno využít potenciálu Vaší nemovitosti. Zjistíte, co Vám může pomoci a čemu se naopak vyhnout. Výsledkem je konkrétní postup ušitý na míru Vašim individuálním potřebám. Cílem je, aby celá transakce pro Vás nepředstavovala stres a zmatek, ale abych Vás celým postupem provedla a ušetřila Váš čas a peníze.

V rámci plného klientského servisu pro Vás ve spolupráci s mými kolegy zajišťuji veškeré služby, od kvalitního nafocení nemovitosti, přes vyhledání bonitního klienta, zajištění komplexní smluvní dokumentace včetně advokátní úschovy kupní ceny, konče přepisem energií a předáním nemovitosti.

Poskytujeme kompletní právní a realitní poradenství při koupi nebo prodeji a pronájmu nemovitosti. Vyberte si buď kompletní službu nebo její část tak, jak potřebujete.

Samostatně si u nás můžete objednat i následující služby:

– kontrola (revize) Vaší smluvní dokumentace
– příprava smluvní dokumentace – smlouvy kupní, darovací
– smluvní dokumentace k rozdělení pozemku geometrickým plánem
– smluvní dokumentace se zřízením věcného břemene
– advokátní úschova kupní ceny
– vyplnění návrhu na vklad pro Katastr nemovitostí (s možností podání)
– zajištění hypotéky, pojištění
– stanovení tržní ceny pro dědické řízení
– geodetické služby (hranice pozemku, geometrické plány, pasporty)
– vyklizení nemovitosti

Důležité informace

My, jako správce osobních údajů, Vás jako klienta a uživatele webových stránek www.realityrosice.cz informujeme o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@realityrosice.cz

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte naším klientem či obchodním partnerem, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení
b) obchodní firma
c) adresa nebo sídlo společnosti
d) datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo
e) telefonní číslo nebo e-mailová adresa

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí, nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • spolupracujícím realitním makléřům;
 • externí advokátní kanceláři;
 • zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
 • bankám a finančním institucím

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.l

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. a) právo na přístup k osobním údajům;
 2. b) právo na opravu;
 3. c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. d) právo na omezení zpracování údajů;
 5. e) právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@realityrosice.cz

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

 • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod Zákon o realitním zprostředkování č. 39/2020 Sb.;
 • Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě;
 • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);
 • Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě) – s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 2 měsíce před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy;
 • Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní částku (která bude uvedena ve zprostředkovávané smlouvě); V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.
 • Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními zák. č. 39/2020 Sb.

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele:

 • Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu).
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme, že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

Zprostředkovatel vykonává svoji činnost s odbornou péčí, v souladu s dobrými mravy, právním řádem a obchodní etikou tak, aby klienti zprostředkovatele nebyli uvedeni v omyl.

Zprostředkovatel hájí zájmy svých klientů a současně se chová spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu. Zprostředkovatel nezneužívá svého postavení v neprospěch klienta.

Zprostředkovatel uvádí při prezentaci svých Služeb a při nabídce nemovitostí pravdivé a úplné informace. Vědomé uvádění zavádějících informací, vynechání závažných skutečností nebo nepravdivých tvrzení je zakázáno.

Zprostředkovatel se vždy zavazuje uvádět pravdivé údaje o ceně nabízené nemovitosti. V případě, že provize zprostředkovatele v ceně není obsažena, je zprostředkovatel povinen zájemce o nemovitost o výši provize pravdivě informovat. Zprostředkovatel nesmí nabízet nemovitosti, aniž by předem obdržel souhlas od jejich vlastníků či osob oprávněných k jejich prodeji.  Zprostředkovatel při poskytování svých Služeb vždy informuje všechny zúčastněné strany daného realitního obchodu, kterou stranu zastupuje.

Za účelem ochrany práv zúčastněných stran realitního obchodu a z důvodu právní jistoty stran uzavírá Zprostředkovatel se svými klienty smlouvu, aby nebylo pochyb ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem.

Zprostředkovatel nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit či poskytnout jakékoliv třetí osobě důvěrné, běžně nedostupné informace poskytnuté klientem, a to ani po ukončení spolupráce, vyjma případů, kdy je takové poskytnutí vyžadováno zákonem nebo příslušnými orgány jednajícími na základě právních předpisů a v souladu s nimi.

Zprostředkovatel průběžně absolvuje školení tak, aby se zdokonaloval ve všech oblastech realitní činnosti a zvyšovala se jeho odbornost a kvalifikace.