POSLÁNÍ A VIZE

Všechny realitní kanceláře nabízejí jeden specifický produkt, a sice realitní služby. Od ostatních se odlišujeme okruhem poskytovaných služeb, zejména pak:

– přístupem orientovaným na klienta
– profesionalitou
– rozumnou cenou nabízených služeb
– rozsahem doplňkových služeb a nabídkou přidružených služeb
– časovou flexibilitou
– precizností

Zajišťujeme pro Vás koupi, prodej nebo pronájem všech druhů nemovitostí a kromě toho Vám můžeme doporučit i nejvýhodnější financování. Provedeme Vás všemi úskalími realitního trhu a postaráme se o to, že s našimi službami budete plně spokojeni. Jsme zavedená realitní kancelář s dobrými referencemi z dříve realizovaných převodů, profesionální i přátelský přístup je pro nás samozřejmostí, a pokud si nebudete vědět rady, pomůžeme najít nejvhodnější řešení. Pro bezplatné a nezávazné konzultace jsme Vám k dispozici v naší kanceláři.

Rádi bychom se s Vámi podělili o to, co od nás můžete získat, co Vám můžeme dát a pak se sami rozhodněte, jestli jsou naše služby pro vás vhodné. Řada klientů, kteří s námi v minulosti spolupracovali se k nám vrací a to je pro nás největším oceněním a reklamou.

Vaše spokojenost je pro nás prioritou číslo jedna, pokud nejste s něčím spokojeni, neváhejte nás kontaktovat.

Proč byste si měli vybrat nás

Jsme místní specialisté na koupi, prodej a pronájem bytů, rodinných domů, pozemků a dalších typů nemovitostí. Dlouhodobě působíme v této lokalitě a realizovali jsme zde řadu úspěšných převodů. Máme vždy aktuální přehled o cenách nemovitostí a neustále sledujeme novinky zákona, proto našim klientům pomáháme dělat ta nejlepší rozhodnutí už řadu let.
Naším klientům dokážeme sjednat prostřednictvím partnera nejvýhodnější financování srovnáním všech hypotečních bank a stavebních spořitelen, které jsou na trhu aktuálně dostupné. Do 24 hodin po obdržení nezbytných dokladů Vám předložíme porovnání, na základě kterého se můžete sami rozhodnout, zda si vyhlédnutou nemovitost koupíte. Profesionální a přátelský přístup je u nás samozřejmostí, a pokud si nebudete vědět rady, vždy vám poradíme a pokusíme se najít nejvhodnější řešení.
Naše služby jsou vždy komplexní a ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Zajišťujeme inzerci v rámci celé ČR na nejvýznamnějších realitních portálech, garantovaný právní servis včetně advokátní úschovy kupní ceny, průkazy energetické náročnosti, znalecké posudky, geometrické plány, odborné posudky pro soudy, notáře a řadu dalších činností, které jsou s každým klientem řešeny individuálně. Vždy se řídíme etickým kodexem a máme propracovaný klientský servis.

Nejčastější dotazy (FAQ)

Máte nemovitost, kterou potřebujete prodat či pronajmout?

Chcete koupit byt na investici, ale váháte, protože nemáte solidního nájemce?

Hodláte se přestěhovat do nového domu či bytu, ale k tomu je nutné prodat jinou Vaši nemovitost?

Možná máte i řadu dalších otázek, na které neznáte odpověď. My ano. Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete prodat nebo pronajmout nemovitost, doporučujeme obrátit se na odborníky v oboru. Spolupráce s naší realitní kanceláří Vám ušetří peníze, starosti a čas, který pak můžete využít mnohem lépe.

Pokud nemáte patřičné zkušenosti, znalosti zákonů, nemůžete nebo nechcete investovat nemalé peníze do propagace své nemovitosti, organizovat prohlídky, filtrovat skutečné zájemce od tzv. „realitních turistů“, pak nás kontaktujte co nejdříve. Ochráníte tak sebe i svoji nemovitost. Úvodní konzultace jsou zcela zdarma a věříme, i Vám jako řadě klientů před Vámi dokážeme pomoci. Máme pro Vás řešení!

Kontaktujte nás ještě dnes!

Spolupráce s realitní kanceláří má jasně daná pravidla a chrání především práva klientů. Musí být nastavena transparentně a pečlivě od počátku, tedy ještě před zahájením prodeje či pronájmu; jedině tak lze předejít celé řadě budoucích problémů. Někteří klienti se písemné smlouvy s realitní kanceláří obávají, ale aby vzájemná spolupráce mohla fungovat, musí být nastavena pravidla a ta se musí dodržovat po určitou dobu. Ve smlouvě jsou definovány konkrétní povinnosti zprostředkovatele; jedině tak mají klienti záruku, že budou mít všechny přislíbené služby zajištěné. Naše kancelář se řídí ustanoveními pravidel zprostředkování dle § 2445 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Navíc zkušený makléř pomůže s nastavením prodejní ceny, zajistí vhodnou strategii a následně řídí celou transakci až do předání nemovitosti novému majiteli. I když spolupráce většinou začíná u vlastníka nemovitosti, je nutné vyvážit práva obou stran, tzn. prodávajícího i kupujícího. Při převodu nemovitosti jsou ve hře vysoké finanční částky, které často představují celoživotní úspory klientů, proto je hlavním přínosem spolupráce s realitní kanceláří (kromě nalezení kupce) dodání kvalitního právního servisu včetně zajištění úschovy kupní ceny.

Naše realitní kancelář zajišťuje vždy komplexní služby bez starostí. Každý náš klient se nachází v jiné životní situaci a důvody pro prodej či pronájem nemovitosti jsou u každého jiné, přesto mívají jeden společný cíl – nalezení vhodného kupce či nemovitosti za požadovanou cenu v co nejkratším čase. Abychom našim klientům vyšli vstříct, pracujeme maximálně efektivně, při zachování kvality. Nejdůležitější je právní zajištění celé transakce, ale podcenit nelze žádnou fázi prodeje či pronájmu. Služby se tak skládají z celé řady úkonů, které na sebe postupně logicky navazují – od náboru nové zakázky a její přípravě k prodeji, dodání smluvní dokumentace a jejich vklad do katastru nemovitostí až po předání nemovitosti novému vlastníkovi. Jedná se tedy zejména o služby:

– Nezávazné a bezplatné úvodní konzultace
– Bezplatné stanovení optimálního rozpětí kupní ceny
– Zajištění profesionální sady fotografií nemovitosti
– Inzerce nemovitosti na nejnavštěvovanějších realitních serverech
– Filtrace reálných zájemců o nemovitost mezi tzv. „realitními turisty“
– Právní poradenství
– Vyhotovení smluv vč. advokátní úschovy kupní ceny
– Možnost zajištění služeb HOMESTAGING

Neváhejte a kontaktujte nás ještě dnes!

Provizi za zprostředkování koupě hradí ve většině případů kupující. Standardní výše provize se pohybuje v rozmezí 3 – 5 %, v závislosti na výši kupní ceny. Výše provize může být sjednána dohodou. U nemovitostí s nižší kupní cenou může být provize vyšší než 5%, v závislosti na složitosti případu a také, aby byly pokryté veškeré náklady.

V provizi za zprostředkování koupě je zahrnuto sepsání budoucí kupní smlouvy, kupní smlouvy, advokátní úschovy kupní ceny, úhrada správních poplatků a návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

U zprostředkování pronájmů se naše provize pohybuje okolo cca 10.000,- Kč za sjednaný pronájem jednotky. U pronájmu nelze stanovit odměnu procentuálně, nýbrž jde zejména o pokrytí nákladů, které realitní kancelář nese. V rámci provize u pronájmů je pro klienty zajištěno a uhrazeno zpracování smluv a dalších potřebných listin advokátní kanceláří v souvislosti s pronájmem, příprava pronájmu, jeho předání, režijní výdaje a odměna makléře.

POUČENÍ k vyplnění přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel. Základ daně se stanoví z tzv. nabývací hodnoty nemovité věci. Nabývací hodnotou je sjednaná cena, srovnávací daňová hodnota, zjištěná cena nebo zvláštní cena. Nabývací hodnota se stanoví ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně. Sazba daně činí 4 %.

Zvolí-li si poplatník směrnou hodnotu, je povinen v přiznání vyčíslit zálohu ve výši 4 % z kupní ceny sjednané, uvést v přílohách požadované údaje o jednotlivých nemovitých věcech a ve lhůtě pro podání přiznání ji zaplatit. Na základě údajů uvedených poplatníkem vypočte správce daně směrnou hodnotu nemovité věci, určí její srovnávací daňovou hodnotu, kterou porovná se sjednanou cenou, stanoví základ daně a daň vyměří platebním výměrem. Pokud se vyměřená daň neodchyluje od zálohy tvrzené v přiznání, hledí se na zálohu jako na tvrzenou daň a uhrazená záloha se započte na úhradu splatné daně. Výsledek vyměření nemusí správce daně poplatníkovi oznamovat. Pokud je daň vyměřená správcem daně vyšší než záloha, je rozdíl splatný ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru.

Zvolí-li si poplatník zjištěnou cenu, je povinen doložit znalecký posudek, v přiznání vyčíslit daň a ve lhůtě pro podání přiznání ji zaplatit.

Lhůta pro podání přiznání je nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad. Zdroj: www.financnisprava.cz

 Základní informace: Zápisem týkajícím se práv do katastru nemovitostí se rozumí zápis věcných práv, práv ujednaných jako věcná, nájmu a pachtu do katastru. Existují tři druhy zápisů do KN: vklad, záznam a poznámka, avšak podle nové právní úpravy se všechna věcná práva zapisují vkladem. O vyznačení, že právní poměry jsou dotčeny změnou, informuje katastrální úřad osoby, jejichž práva zapsaná v katastru se podle navrhovaného zápisu mají změnit nebo zaniknout, a to buď prostřednictvím služby sledování změn, do datové schránky, nebo doporučeným dopisem fyzickým osobám s trvalým pobytem v ČR na adresu trvalého pobytu, fyzickým osobám nemajícím trvalý pobyt v ČR na adresu bydliště, právnickým osobám na adresu sídla.

  • Navrhovatel může vzít návrh na vklad zpět, vkladové řízení se však zastaví pouze v případě, že s tím souhlasí všichni účastníci vkladového řízení.
  • Katastrální úřad po uplynutí lhůty 20 dnů po odeslání informace osobám, jejichž práva zapsaná v katastru se podle navrhovaného zápisu mají změnit nebo zaniknout rozhodne, že se vklad povoluje, jestliže jsou podmínky pro povolení vkladu splněny; v opačném případě návrh zamítne.
  • V případě, že byl vklad povolen a proveden, zašle katastrální úřad účastníkům řízení vyrozumění o tom, jaký vklad byl do katastru proveden. Je-li účastník, jehož práva k nemovitosti podle zápisu zanikají nebo se omezují, ve vkladovém řízení zastoupen zmocněncem, vyrozumí katastrální úřad o provedeném vkladu nejen zmocněnce, ale i přímo účastníka vkladového řízení.
  • Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba ve správním soudnictví.
  • Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu je přípustná žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu o řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Zdroj: www.cuzk.cz
Upozorňujeme naše klienty na povinnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb., zejména na povinnost předložit průkaz energetické náročnosti budovy, jinak jsme povinni uvést v inzerci nejhorší třídu energetické náročnosti, tzn. třídu G. V případě zájmu jsme pro Vás schopni průkaz energetické náročnosti prostřednictvím našeho partnera zajistit.